Covid-19

Tá ábhar amháin roinnte ag gach comhrá a bhí againn le cúpla mí anuas. Sa podchraoladh seo beidh mé ag caint faoi tearma úsaidach faoi an víreas corónach. 

Na deich bhfocal a bhfuil an borradh is mó fúthu ar foclóir.ie i 2020: (@kscanne ar Twitter)
1. (coróin)víreas - An téarma oifigiúil don víreas corónach 
2. dianghlasáil - Lockdown
3. gartheagmháil - Close contact
4. féinleithlisiú - Self Isolation
5. víreolaí - Virologist
6. coraintín - Quarantine
7. díghalrán - Disinfectant
8. paindéim - Pamdemic
9. cianobair - Remote Working
10. eipidéimeolaíoch - Epidemiological

Sláinte poiblí- Public Health
Vireas - Virus
An víreas corónach- The corona virus
Galar - Disease
Paindéim - Pandemic
Eiprdéim - Epidemic
Tinn/Breoite - Sick
Aonad dianchúraim chiardiach - ICU
Ráig - Outbreak
Coraintín - Quarantine
Ionfhabhtú - Infection
Leithlisiú - Isolation
Féin-leithlisiú (Féin-aonrú) - Self-Isolation
Aerálaí- Ventilator
Díghalrán lámh - Hand sanitiser
Masc - Mask
Clúdach aghaidhe - face covering
Ionad tástála - Testing Centre
Dianghlasáil - Lockdown
Cianobair (Ag obair ón mbaile) - Remote working (Working from home)
Díghalrán - Disinfectant
Nigh do lámhe - Wash your hands
Scaradh sóisialta - Social distancing
Ag sraothartach - Sneezing
Ag casacht - Coughing
Fiabhras - Fever
Tréimhse goir - Incubation period
Deacrachtaí anáil a tharraingt - Difficulty breathing
Tógálach - Contagious  
Trealamh cosanata pearsanta - PPE
Gartheagmhálaí - Close contact
Straitéis éalaithe - Exit strategy
Géarchéim - Crisis
Clutharú - Cocooning
Scaipeadh sa phobal - Community transmission
Curdach teagmhálaithe - Contact tracing
Cás(anna) - Case(s)
Meabhairshláinte - Mental Health
Cúrsaí - Situation
Braithim uaim ...  - I miss ...
Braithim uaim go mór iad - I really miss them

Ref:
https://www.instagram.com/p/CFMU_qbnTu_/?igshid=19ukbc0oiic6e
https://www.youtube.com/watch?v=kCZDEFD8ODY
https://peig.ie/en/2020/04/focail-a-thainig-chun-cinn-le-linn-covid-19/
https://tuairisc.ie/seo-agaibh-focloir-beag-bearla-gaeilge-an-choroinviris/
https://nos.ie/teic/coroinvireas-an-focal-is-mo-a-bhfuil-borradh-faoi-ar-line-in-2020/

Share | Download